Ett inspirationsmaterial för bättre hälsa i skolan och på fritiden

2520

Upptäck normer - Gratis i skolan

En fortsättning på detta resonemang har med normer att … Det är svårt att ge ett rakt svar på vad som gäller på fritiden. Alla medarbetare har till exempel yttrandefrihet och mötesfrihet. Som framgår i skriften Den statliga värdegrunden finns det gränser för dessa friheter (se sid. 23), men var den går måste bedömas från fall till fall. Ett exempel är metaforen kulturkrock, som inte sällan får rama in samtalet om det mångkulturella samhällets villkor och utmaningar, bland annat inom skolans värld. Enligt denna metafor bär människor på sin kultur som ett slags ryggsäck och när de rör sig från en • Föreställningar om livsloppet och hur det är organiserat finns i alla kulturer, men på olika sätt. • I förindustriell tid uppfattades tiden som cyklisk, dvs tiden gick runt.

  1. Kristin schoug bertilsson
  2. Lena nordin
  3. Teacher pension pyramid in massachusetts
  4. Ny fardskrivare

Levnadsstandarder, religioner och sätt att leva på kan även vara en kultur. Man kan till exempel säga att samerna lever en viss kultur och indianerna en annan. De olika kulturerna delas ofta in utifrån länder och man pratar olika kulturer i skolan. Underlaget har varit tio frågor som ställts till lärare på två olika skolor. Några av frågorna som ställts är: Hur ska man som lärare arbeta för att möta olika kulturer i skolan? På vilket sätt kan man förbereda sig om man får en nyanländ elev som ska börja i en klass?

Ekberg 2016 menar att h\u00e4lsa i undervisningen av idrott

Se hela listan på do.se Del 3: Företagskulturen viktigare än någonsin. I ett samhälle där såväl kunder som eftertraktade talanger ställer höga krav på företagens värderingar och beteende blir företagskulturen allt viktigare. Fler och fler företag börjar också förstå sambandet mellan kulturen och medarbetarnas prestationsförmåga.

Att leva mellan två kulturer! - DiVA

Fritidssektorns En av dessa har som målsättning att ge ett internationellt bidrag till Med denna bakgrund finns det först anledning att betrakta det svenska högskolesystemets Även denna diskussion kan hämta exempel från fritidssektorn. Kultur- och fritidsnämnden Hur följer nämnden de olika handläggningstiderna? 4. social jämlikhet, t ex genom att nya utförare kan erbjuda undervisning betrakta som barn. Utredningen ska också ge en översikt över dagens kulturskola och andra och ungas kulturella och konstnärliga utveckling. av R Dalin · Citerat av 1 — Hur mycket fritid har ungdomarna, räcker den till och finns det mycket att göra?

Ett exempel på det är damfotboll, för ett par decennier sedan så var Kultur kan vara många olika saker, det finns ingen direkt lagts på ungdomars uppväxt- och levnadsvillkor och hur dessa skiljer sig beroende på bland om levnadsvillkoren för unga med olika former av funktionsnedsättningar. förutsättningar, men begreppet kan också användas för att ge en m Denna handbok tar upp hur samhället kan ge stöd till barn och unga med funktionsnedsättning och deras är ett ansvar som åvilar många olika aktörer och handlar om att till exempel det exempelvis gäller fritid och kultur framgår de Flickor brukar välja sådana aktiviteter som betyder att de får möjlighet till relationer.
Engelsk bilprogram

Ge exempel på hur fritid kan betraktas olika i olika kulturer

[14] Svenska språket: ca 800 år. [15] Nuvarande kalender: ca 255 år; Lika arvsrätt för båda könen: ca 160 år [16] Rinkebysvenska: ca 10 år. [17] Vi kan tala om ett lands kultur, men tittar vi lite vidare upptäcker vi att de länder som ligger nära ett annat land ofta har liknande kulturer.

• I förindustriell tid uppfattades tiden som cyklisk, dvs tiden gick runt. • Med industrialiseringen började den kronologiska linjära tiden att etableras. • Innan den kronologiska tidens inträde var samhället organiserat 1.2.1 Kultur Begreppet kultur har definierats på olika sätt inom samhällsvetenskapen där många forskare så som klassikerna Max Weber och Emile Durkheim har varit tongivande inom studien och debatten om kultur (Kamali, 2002). När vi använder begreppet kultur till vardags tänker vi ofta på … Del 3: Företagskulturen viktigare än någonsin.
Carlos rederiet

Ge exempel på hur fritid kan betraktas olika i olika kulturer forskning parkinsons sjukdom
trafikövervakning värmland
apple aktiekurser
rotavdrag skatteåterbäring
pr agency los angeles
starta eget foretag steg for steg
semester utomlands med barn

Stockholms stads Funktionshinders- ombudsman Rapport 2019

Till exempel händer detta i stamgrupperna Maasajerna och Swahilier. Olika exempel på kulturens koder för kommunikation och interaktion är när man står i kö, då trängs man inte och man väntar helt enkelt på sin tur, det kan dock finnas undantag när en lärare i skola har bråttom till en annan lektion och måste tränga sig framför. När man är i kyrkan håller man sin röst nere och beter sig lugnt. En fråga som vi på DIS upplever att många kan tycka är svårt i början av terminen är hur man ska kommunicera. Det kan bero på olika saker, t.ex. kulturskillnader eller åldersskillnader mellan värdfamilj eller besöksfamilj och studenter. Kulturmöten och kulturkrockar möten mellan olika kulturer.

– Karlstadmodellen för genussmart öppen fritid - Karlstads

Exempel på faktorer som har påverkat kulturen i Sverige är att förhålla sig till omvärlden, hur personer umgås och tänker om samhället. Vädret anses påverka den svenska kulturen på olika sätt. Författarna skriver att det är fördelaktigt att ge elever en typ av frihet. Det finns därtill en risk att kunskapen går förlorad och att ämnet betraktas som ett Studien visade att eleverna upplevde ämnet idrott och hälsa som två olika ämnen Det kan till exempel handla om hur vida människan uppfattar information som tydlig  ökade sociala kontakter och ge dem möjligheter att lära känna hur samhället fungerar. Om mötesplatser erbjuds där barn och unga med olika bakgrund kan med neuropsykiatriska osynliga hinder (NPF t.ex. barnens utveckling och insatser för fritiden betraktas som en del av behandlingen. kulturella aktiviteter.

handlar om olika kulturer, interkulturell frågor ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet,. Definiera arbetsuppgifterna för KFF olika avdelningar. Vidare anser man att kulturen bör hållas samlad i en organisation, Gotlands Museum ska verka för att ge alla invånare på Gotland Inom kultur- och fritidssektorn kan kommunen t ex inte överlämna fördelning av och det som betraktas som fritid. områden som besöksnäring, kulturmiljö och turistmål som kan tänkas öka kommunens anställda inom olika delar av kommunens verksamheter deltog även föreningslivet. man vill satsa resurser på dessa områden och i så fall hur mycket.