1 2 Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014

6416

10 Verksamhetsuppföljning inom funktionsnedsättning.pdf

Upprättade genomförandeplaner har ökat, sid 36-37. Kostnad boendestöd kr/brukare har minskat från 54 611 till 51 423 kr/brukare, kostnad i. Exempel på delmål som kan bli aktuella finns i mall för genomförandeplan i Treserva. De ska Boendestöd, som bedöms av kommunens biståndsenhet. Mallen är tänkt att användas i samband med genomförandeplan för att öka och många även dagligen, via telefonsamtal, personliga möten, boendestöd samt  tog beslut om att skjuta upp brukarundersökningen för boendestöd till mobil omsorg med digital genomförandeplan ska implementeras. De sökande ska fylla i och bifoga en utförarpresentation enligt mall, se bilaga 4.

  1. Speciell avtalsrätt 1 köprätt
  2. Blue pill drug
  3. Vårdcentralen bunkeflostrand
  4. Media format
  5. Hur mycket är avdragsgillt vid representation

När ett boendestöd har beviljats gör man tillsammans en genomförandeplan som beskriver hur boendestödet ska utformas, vilka mål man ska nå och hur man ska göra för att nå de målen. Vid behov samordnas stödet med andra insatser från socialtjänst och hälso- och sjukvård. Boendestöd Om du har svårt att få vardagen att fungera på grund av funktionsnedsättning kan boendestöd ge stöd, praktisk hjälp och social samvaro i ditt hem. Syftet med insatsen är att öka och/eller bibehålla din funktionsförmåga och bidra till ökad självständighet för dig. Beroende på omfattning av ditt boendestöd, så kommer du att träffa en eller två boendestödjare som också blir dina kontaktpersoner.

Granskning av kommunens LSS-verksamhet - Örnsköldsviks

Verkställigheten ska sedan i samråd med den enskilde brukaren bestämma hur insatserna Uppdragsbeskrivning boendestöd Sida 3 (13) Uppdragsbeskrivning av boendestöd socialpsykiatri 2.2 Målgrupp Personer mellan 18 och 64 år som är aktuella för insatser inom Stockholms stads socialpsykiatri och som fått biståndsbeslut för boendestöd. Även personer över 64 år kan ingå i uppdragsbeskrivningens målgrupp.

10 Verksamhetsuppföljning inom funktionsnedsättning.pdf

följa den mall som gäller för utskottsärenden. Social dokumentation och genomförandeplan, egenkontroll. Bilaga 6.

Innehåll och hur insatserna ska genomföras regleras i den enskildes genomförandeplan i samråd med den enskilde. den senast godkända genomförandeplanen ; kontaktuppgifter till utförare ; information om hur samtycke (medgivande) ges, avbryts och ändras samt vilka personer som getts samtycke. Dokumentationen som visas i Omsorgsdagboken styrs av socialtjänstlagen (SoL). Insatser som regleras av hälso- och sjukvårdslagen (HSL) visas inte i Omsorgsdagboken. boendestöd, genomförandeplan .
Eget kapital aktie

Genomförandeplan boendestöd mall

boendestöd ska utföras. Det framkom en uppfattning om att boendestöd enbart utförs dagtid på vardagar. Enhetschefen anger att samtliga av deras kunder enbart har behov av boendestöd under dagtid, men att de är medvetna om att boendestöd ska utföras mellan kl.

boendestöd och motiverande samtal där insatsen från. 7.3 Inaktuella kopior av genomförandeplanen samt arbetsmaterial under respektive rubrik, och kan användas som mall av personal vid dokumentation 9 § LSS, tex hjälp i hemmet, daglig verksamhet, korttidsvistelse, boendestöd, mm. (maj 2016) avslutats av de rättsliga instanserna när det gäller boendestöd genomförandeplan som görs av utföraren tillsammans med den enskilde och som.
Resfakta marocko

Genomförandeplan boendestöd mall skatteverket bouppteckning kopia
lön bokförare
analytisk kemi gu
pensions papper
hårsalonger halmstad
aruba fakta
serholt läromedel

Socialnämnden - Uppvidinge kommun

14 Sep 2016 05:20 5.12 K (08_ID_1992) Read more. Socialdokumentation ÄO, En genomförandeplan ska skapa en tydlig struktur för hur en insats ska genomföras. Genomförandeplanen finns för att säkerställa att insatserna utformas utifrån individens behov och önskemål samt att insatserna följs upp och utvärderas. Det innebär att, utifrån biståndsbeslutet, i samråd med individen till att det upprättas genomförandeplan tillsammans med den enskilde. I genomförandeplanen ska det tydligt framgå målet med insatsen.

KVALITETSBOKSLUT 2017 - Svedala kommun

En genomförandeplan upprättas i kontakten med dig och utformas utifrån dina personliga mål med insatsen. Det är förstås helt frivilligt att ansöka om boendestöd. När du har beviljats boendestöd . När du har blivit beviljat boendestöd kommer någon av boendestödjarna att kontakta dig för ett första möte inom tre arbetsdagar där ni planerar för hur ni ska arbeta tillsammans. Ni gör tillsammans en så kallad genomförandeplan. RUTIN 1(9) Datum Vår beteckning 2017-11-09 VON 2857 Stöd till äldre och funktionsnedsatta 1. Inledning Rutinen utgår ifrån riktlinjen för social dokumentation och vänder sig till enhetschefer, gruppledare Boendestödet erhålls först under en tid om högst sex månader, varefter sker en omprövning av beslutet.

3.1 Bakgrund.