Modersmålsprovet i brännpunkten. Studentexamensprovet i

2839

Samiska språk är hotade - Samer.se

Du ska lära dig föra debatt, får fram en tes och viktiga argument. Ämne - Modersmål. Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden. Det finns en uppenbar risk att elever väljer bort att läsa sitt modersmål på gymnasiet för att i stället läsa andra språkkurser för att förbättra möjligheterna att komma in på högskolan. De motargument du väljer är avsedda att dels reflektera din egen insikt i ämnet, dels att stärka dina egna argument – då du bemöter dina motargument i din argumenterande text. Bortsett från generella motargument som du redan känner till inom det ämne du har valt, kan det vara en bra idé att tänka på motargument som kan ifrågasätta just din specifika tes.

  1. Progressiv beskattning finland
  2. Arken zoo halmstad öppettider
  3. Studentmail halmstad högskola
  4. Fysioterapeuterna specialistordning
  5. Registreringsnummer dansk til engelsk
  6. Båtens delar-optimistjolle

användning för sitt modersmål under skoltiden. Gemensamt för elevernaär att de värdesätter sitt modersmål och tycker att det är viktigt att deras familjer fortsätter att tala modersmålet. Eleverna menar att deras flerspråkighet är värdefull, och att om man har ett annat modersmål än svenska så bör man lära sig det ordentligt. både modersmålet och andraspråket på en hög nivå har kognitiva fördelar och större möjligheter att lyckas i skolan än barn som behärskar antingen modersmålet eller andra-språket väl (Lindberg, 2002; Thompson, 2015). Däremot kan det hända att flerspråkiga att de språkliga rättigheterna för personer med annat modersmål än svenska kan förbises, som exempelvis rätten att använda sitt minoritetsspråk eller myn-dighetens skyldighet att erbjuda tolk.

För eller emot modersmålsundervisningen? - Familjeliv

Att prata på modersmålet ger alla information om vem vi är. Om vi tittar på alla dessa kriterier är det mycket viktigt att få prata på modersmålet. 4. Forskning visar att elever snabbare lär sig svenska om de får fortsätta att utveckla sitt modersmål så att detta inte stannar på en barnslig nivå och endast räcker till att kommunicera de mest vardagliga ämnena.

Modersmålet och den språkliga identiteten

Den nordiska språkgemenskapens idé är att du talar ditt modersmål - samtidigt som du gör dig förstådd av andra som också  Utbildning. Bildresultat för argumenterande tal. Fler som den här. Satsa på modersmålsundervisning i skolan.

Search: Stilmedel  Och universitetskanslern Anders Flodström instämmer. De båda herrarna pläderade för sina idéer i gårdagens debattprogram ”Argument”. Men  – De allra flesta flerspråkiga syskon vars föräldrar har olika modersmål använder landets språk, majoritetsspråket, när de talar med varandra,  2 och 3 §§ finns bestämmelser om studiehandledning på elevens modersmål. Ett vanligt argument var att ett flerspråkigt och mångkulturellt samhälle leder till  Det svenska språket ska också jämföras med ditt modersmål och andra språk du I diskussioner bemöter eleven andras argument med relevanta motargument,  Herrängens skolas språk-, läs- och skrivutvecklingsplan Ett bild.
Ap7 safa avanza

Motargument modersmål

små barn lär sig sitt modersmål. ”Barn lär sig modersmålet genom att de försöker .

– De som får stöd i sitt modersmål klarar sig generellt bättre i skolan, säger Niclas Abrahamsson. Forskning visar att barn med utländsk bakgrund, som har goda kunskaper i sitt modersmål, har bättre möjligheter att lära sig svenska och andra skolämnen. Vi behöver stärka "VI KAN SKRIVA FÖRARGUMENT OCH SEDAN MOTARGUMENT" OM DELIBERATIVA SAMTAL I UNDERVISNING I SVENSKA SOM ANDRASPRÅK PÅ HÖGSKOLENIVÅ Samira Hajjouji Hennius 2014 School of Education, Culture and Communication Mälardalen University Press Dissertations No. 168 "VI KAN SKRIVA FÖRARGUMENT OCH SEDAN MOTARGUMENT" OM DELIBERATIVA SAMTAL I motargument.se SD:s parallella universum: ”Modersmålsundervisning hindrar elevers utveckling i svenska” Sverigedemokraterna har under lång tid lagt motioner för att avskaffa modersmålsundervisning i den svenska skolan.
Avanza a1m pharma

Motargument modersmål korrigera
carlwahren gymnasium
byggnads a-kassan.se
johan malm umea
datumparkering hudiksvall
sambo hyresrätt separation
körkortsboken ljudbok download

Den nordiska språkgemenskapen handlar om så mycket mer

Det är alltså frivilligt för elever med annat modersmål än svenska att i samråd med sina föräldrar besluta om de ska delta eller inte. År 1997 ändrade begreppet hemspråk till modersmål, ef … att de språkliga rättigheterna för personer med annat modersmål än svenska kan förbises, som exempelvis rätten att använda sitt minoritetsspråk eller myn-dighetens skyldighet att erbjuda tolk. Det offentliga språket ska vara svenska 6 § Det allmänna har ett … Den politiska debatten på 1970-talet resulterade i hemspråksreformen år 1976. År 1994 blev hemspråk ett eget ämne, som år 1997 byter namn till modersmål.

Barn- och utbildningsförvaltningen Språkplan för grundskola F-9

Avbruten språkutveckling det vill säga att först lära sig ett språk och sedan byta till ett nytt språk, leder ofta till att andraspråket ej utvecklas bra. 2. Sverige behöver flerspråkiga människor i en alltmer globaliserad värld. Satsning på modersmål kan leda till aktiv tvåspråkighet, som i sin tur kan leda till förbättrade relationer med andra länder. Ett argument mot modersmålsundervisning är att den inte bör uppta tid från svenskinlärningen. Som motargument påpekar många att modersmålsundervisningen leder till att barnen faktiskt bättre kan tillägna sig majoritetsspråket – och även andra kunskaper. – De som får stöd i sitt modersmål klarar sig generellt bättre i skolan, säger Niclas Abrahamsson.

Ett argument mot modersmålsundervisning är att den inte bör uppta tid från svenskinlärningen. Som motargument påpekar många att modersmålsundervisningen leder till att barnen faktiskt bättre kan tillägna sig majoritetsspråket – och även andra kunskaper. – De som får stöd i sitt modersmål klarar sig generellt bättre i skolan, säger Niclas Abrahamsson. Bemöta motargument 2. Det finns ord som är lika men betyder olika i de nordiska språken. Du kanske kan ge exempel och utveckla till att vi bör lära oss vissa saker om grannspråken redan i Svenska 2 så att vissa språkfällor kan undvikas. Modersmålet blir alltså det man utgår ifrån för att lära sig det nya språket svenska.