7382

(Če boš kliknil na pravilne dele besed, se bodo obarvali roza.) učit-eljica. predmest-je. med-prostor. dvor-išče. dom-o-ljub Besedotvorna podstava. Besedotvorna podstava torej nosi konkretni slovarski pomen tvorjenke.

  1. Securitas jobba hos oss
  2. Tesla model y
  3. Viktiga uppfinningar under 1800-talet
  4. Fredrik åkare och fröken cecilia lind
  5. Busy board
  6. Portal id06 se
  7. Lindbergs buss teaterresor
  8. Kristin schoug bertilsson
  9. Vad hander med kroppen om man inte sover

del tvorjenke, na kate- rega se razvršča obrazilo (Vidovič Muha 2011: 331) in je nosilec konkretnega Sestavljanka (predpona, enodelna besedotvorna podstava) pračlovek Izpeljanka (pripona in enodelna BP) meščanka Zloženka (medpona in dvodelna BP) krvodajalec Glede besedotvorne podstave velja pravilo, da mora biti njen korenski morfem (ali več korenskih morfemov) tudi v (predmetnopomenski) besedi skladenjske podstave; pri višjestopenjskih tvorjenkah je besedotvorna podstava sestavljena tudi iz obrazilnih morfemov nižje tvorbene stopnje. IZPELJAVA (besedi dodamo pripono – obrazilo na koncu): –išče, -uh, -ec, -ica … Beseda se imenuje IZPELJANKA (MEŠČANKA). SESTAVLJANJE S konsistentnimi opredelitvami bistvenih skladenjskobesedotvornih pojmov kot skladenjska podstava, besedotvorna vrsta, besedotvorni pomen se je monografija uveljavila kot eno temeljnih del Skladenjska podstava (SPo) je besedna zveza, ki je v podstavi tvorjenke. Del skladenjske podstave, pomensko jedro nove besede, imenujemo tudi besedotvorna podstava (BPo). Besedotvorna morfema sta obrazilo in besedotvorna podstava (BPo).

. . .

dom-o-ljub sprotja besedotvorna podstava obrazilo v pretvorbeno-(besedo)tvornem postopku.) Pov +De U to, da +Op 71 I ~OV-0 m 0 D -7 Ok +Md 1 D, +Vd/ Pd tamm/ils, kjer + Op tisti, ki +Op lov-iKe lov-ecinos-ilec OE +Cd D-I tedajmliIs, ko +Op I I prazn-ik D4 +Rd tisto, kar +Op D6 +Sd odrez-ek to, s Cimer +Op brus-ilec Po navedenih tvorjenkah se vprašamo z vprašalnicami kakšen, kateri in čigav, sodijo med pridevnike.Besedna zveza, s katero pojasnjujemo nastanek tvorjenke, se začne z besedo tak. Besedotvorna podstava. sadje. sad-krvav.

Skladenjska podstava tvorjenke.
Company outlet meaning

Besedotvorna podstava

14 avg 2014 20. 20. 20. 20.

. 10 2.2.1 Typy slovotvorných formantů (SF)/Vrste obrazil . . 10 2.2.2  Problematika stopnje tvorjenke obravnava zapleteno sintagmatsko morfemsko strukturo.
Osterang kristianstad

Besedotvorna podstava barbapapa naar mars
svenska fonder uppsägning
in store specialist
melanders fisk vasastan
finmekanik faget
david ivarsson bonde söker fru
rosenfeldt bergmankronieken

Besedotvorna podstava in obrazila so besedotvorni morfemi. Klikni na obrazila v naslednjih besedah. (Če boš kliknil na pravilne dele besed, se bodo obarvali roza.) učit-eljica. predmest-je. med-prostor. dvor-išče.

1 Prispevek je popravljen in prirejen del magistrskega dela Besedotvorna stilistika, 2003, mentorica: prof. dr. A. Vidovi~ Muha. Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco Besedotvorna podstava: = del tvorjenke, nastal iz neobraziljenih korenskomorfemskih besed v skladenjski podstavi nanj se razvrščajo obrazila. 1. Navadne in  Pri tem moramo paziti, daje v besedotvorni podstavi tisti del tvorjenke, ki je njen » neposredni prednik«. Besedotvorna podstava tvorjenke je iz enega dela ali iz  gnojišče 1 to, da gnojiš.

Besedotvorna podstava = del tvorjenke, nastal iz neobraziljenih korenskomorfemskih besed v skladenjski podstavi. Nanj se razvrščajo obrazila. Besedotvorna podstava in obrazila so besedotvorni morfemi. Klikni na obrazila v naslednjih besedah. (Če boš kliknil na pravilne dele besed, se bodo obarvali roza.) učit-eljica. predmest-je. med-prostor.